Skip to content

Ajalugu

Ajalugu

Eesti linnad on 1999. aastast alates teinud tulemuslikku koostööd tervislike linnade liikumise idee ja põhimõtete tutvustamiseks ning elluviimiseks.

18.–19. märtsil 1999 toimus Kuressaares rahvusvaheline konverents teemal „Kuidas olla tervislik linn?“, millel osalesid nii Eesti linnade ja valdade esindajad kui ka WHO tervislike linnade projekti esindajad WHO Euroopa regionaalbüroost ja tervislike linnade Läänemere regiooni büroost. Konverentsil võeti vastu ühisavaldus, milles toetati Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku loomist, et teha selle kaudu koostööd ja osaleda rahvusvahelises tervislike linnade liikumises.

2000. aastal toimus tervislike linnade tervisekonverents Tartus. 6.–7. septembril 2001 toimus Pärnus rahvusvaheline konverents teemal „Linnast, kus meil ja meie lastel on hea elada“. Konverentsi korraldas Pärnu linn, esinejate hulgas olid ka WHO Euroopa regionaalbüroo ning Turu ja Helsingborgi linna esindajad. Viidi läbi töötoad teemadel „Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku tegevuse arendamine ja poliitiliste otsuste mõju linna tervisele“ ning „Toitumine ja liikumine“. Konverentsi käigus toimus koosolek tervislike linnade võrgustikus osalemissoovi avaldanud linnade esindajatele ja asutajaliikmetele anti kätte vastavad vimplid.

28. jaanuaril 2002 toimus Tallinnas Sotsiaalministeeriumis MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik asutamiskoosolek, kus kinnitati võrgustiku põhikiri ning valiti juhatuse liikmed ja võrgustiku koordinaator. WHO Euroopa regionaalbüroost osalesid koosolekul Agis Tsouros (WHO Euroopa piirkonna tervisepoliitika ja tervislike linnade üksuse juhataja) ning Jill Farrington (WHO ekspert ja tervislike linnade kontaktisik). 

MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik asutamislepingule kirjutasid alla 12 linnapead (Elva, Haapsalu, Jõhvi, Kallaste, Keila, Kuressaare, Paide, Paldiski, Põltsamaa, Pärnu, Türi, Võru) ja üks vallavanem (Otepää vald).

MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik esimene juhatus valiti järgmises koosseisus: Ingrid Tilts (Kuressaare), Piret Pensa (Otepää vald), Tõnis Kõiv (Paide), Ada Kraak (Pärnu), Krista Esta (Haapsalu), Helgi Paidre (Võru), Kristi Klaamann (Jõhvi).

5. aprillil 2002 toimus Tallinnas Tervishoiumuuseumis poliitikute tervisedebatt „Kuidas vältida tervise hävimist ning aidata kaasa selle tugevnemisele ja juurdeloomisele?“. Debati korraldasid Eesti Tervislike Linnade Võrgustik ja Eesti Linnade Liit koostöös WHO Eesti esindusega. Debatil osalesid Keskerakonna, Kristliku Rahvapartei, Reformierakonna, Res Publica, Rahvaliidu ja Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei esindajad. Debati avas ja selles osales sotsiaalminister Siiri Oviir. Arutleti, milline on poliitiliste otsuste mõju tervisele ja erakondade võimalused aidata kaasa tervise tugevdamisele, samuti räägiti, kuidas tulla toime alkoholi liigtarbimisega. 

Aastatel 2002–2007 toimusid Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku konverentsid

  • 10.–11. oktoober 2002, Võru: „Meie linnad – tervislikud linnad“. Käsitleti linna tervise ja heaolu indikaatoreid ja nende mõõtmist, terviseprofiili ning tervislike linnade põhiprintsiipide integreerimist linnade igapäevategevusse.
  • 29.–30. mai 2003, Rakvere: „Tervislik elukeskkond ja säästev areng“. Käsitleti teemat nii kohaliku omavalitsuse kui ka riigi ja rahvusvaheliselt tasandilt.
  • 6.–7. mai 2004, Otepää: „Laste tervis – tuleviku tervis“. Arutleti koolitervishoiu probleemide, lastevanemate osaluse ning kooli hoolekogu ja kohaliku omavalitsuse rolli üle laste tervise heaks.
  • 6.–7. mai 2005, Elva: „Active living – aktiivne eluviis“. Arutleti, milline on aktiivne eluviis meil ja Euroopas, sealhulgas Soomes. Viidi läbi töötoad „Aktiivsed eluhoiakud elukaare kõigil etappidel ning „Kohaliku omavalitsuse võimalused mõjutada ja toetada kodanike aktiivset eluviisi“.
  • 18. mai 2007, Haapsalu: „Terve linn“. Käsitleti linna tervislikku planeerimist ja tervist toetava keskkonna kujundamist. 

Aastatel 2005–2007 osalesid Eesti Tervislike Linnade Võrgustikku kuuluvad Elva, Keila, Kuressaare, Paide, Põlva ja Rakvere koos Viljandi linnaga INTERREG IIIA Lõuna-Soome – Eesti programmist rahastatud projektis “Heaolu tõstmine terviseliikumise kaudu piireületavas koostöös”. Projekti juhtpartner oli Turu Ülikooli Täiendkoolituskeskus, Eestis koordineeris projekti Eesti Tervislike Linnade Võrgustik. Projektis osalevates Eesti linnades viidi läbi elanikkonna uuring, toimusid koolitus- ja koostööseminarid, koostati terviseliikumise strateegiad, korraldati terviseliikumist propageerivaid üritusi ning tutvustati projekti käigus saadud kogemusi teistele omavalitsustele ja organisatsioonidele.

Mõningase vaheaja järel (2008–2011) tulid Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmed taas kokku 7. märtsil 2012 üldkoosolekul, kus arutati vajadust jätkata koostööd nende kohalike omavalitsuste vahel, kelle jaoks on oluline elanikkonna tervis ja elukvaliteet ning tervisliku elukeskkonna kujundamine. Valiti MTÜ kolmeliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Ada Kraak (Pärnu), Eike Käsi (Keila) ja Anu Vares (Kuressaare).   

15. mail 2012 toimunud Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosoleku otsuse kohaselt kuuluvad võrgustikku 14 linna ja üks vald: Elva, Haapsalu, Jõgeva, Kallaste, Keila, Kunda, Kuressaare, Narva Põltsamaa, Põlva, Pärnu, Rakvere ja Võru linn ning Jõhvi vald.