Skip to content

Elva

Elva

Elva

Eesti Tervislike Linnade Võrgustik loodi 2002. aastal. Elva linn oli üks asutajaliikmetest.

Elva valla  eesmärk on luua ja säilitada võimalused elanikkonna vajadusi arvestava, tervist edendava ja probleeme ennetava tervisevõrgustiku kujunemiseks, kus harrastatakse nii professionaalselt kui ka tervisesporti.

Elva vallas tegutseb 13 spordiklubi ning võimalik on harrastada 12 erinevat spordiala. Elva linnas tegutseb spordielu korraldamise ja edendamisega tegelev mittetulundusühing Elva Spordiliit. Spordiliit haldab varasemalt Elva linnale kuuluvaid spordibaase (staadion, gümnaasiumi spordibaas, jõusaal) ja korraldab erinevaid spordivõistlusi ja -sündmusi (Elva lahtised meistrivõistlused erinevatel aladel ja teised traditsioonilised spordiüritused).

Elva vallas on mitmeid tervisesportlastele mõeldud tervise- ja õpperadasid – Rõngu alevikus Hiugemäel, matkarajad Elva-Vitipalu maastikukaitsealal; terviserajad on talvel kasutusel ka suusaradadena.

Elva linnas on lai valik sportimispaiku, sisesaalid asuvad koolihoonetes, kuid on ka erinevate spordialade spetsiifilisi väljakuid, näiteks nagu discgolfi- ja tenniseväljakud ja suusahüppemägi. Lisaks on 2017. aastal valminud kunstmurustaadion Nike Arena Elva, mis kuulub FC Elva klubile.  Linnapiiril asuv Tartumaa Tervisespordikeskus pakub võimalusi tegelemiseks laskespordiga, matkamise, orienteerumise ja discgolfiga. Palupera Põhikooli juurde on rajatud staadion mini-arenaga, avalikus kasutuses on Hellenurme paisjärve äärde rajatud puhkeala ja Lustimäe puhkekoht. MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse territooriumil saab kasutada pallimänguväljakut. Elva valda läbib ka Tartu Maratoni nelikürituse rada, mis on aastaringselt kasutatav.

Elva valla tervist edendava tegevuse eesmärk on tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine ja elanike terviseteadlikkuse tõstmine. Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuuluvad Elva Lasteaed Murumuna (2008), Elva Lasteaed Õnneseen (2009), Puhja Lasteaed Pääsusilm (2009), Rõngu Lasteaed Pihlakobar (2007). Tervist edendavate koolide võrgustikku kuuluvad Elva Gümnaasium, Konguta Kool, Puhja Kool, Rannu Kool, Rõngu Keskkool, Valguta Lasteaed-Algkool, Palupera Põhikool.

  2019. aastal loodi Elva Vallavalitsuse tervise ja heaolu komisjon, mille eesmärk on korraldada valla arengukava ja rahvastiku tervise arengukava eesmärkide ja tegevuste sihipärast koordineerimist elanike tervise, turvalisuse ja elukvaliteedi parendamiseks läbi tervist väärtustava eluhoiaku kujundamise ja elanike terviseteadlikkuse tõstmise. Komisjoni on 15-liikmeline, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade esindajad.

2019. aasta kevadel avati Elvas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku, SA Elva Laste- ja Perekeskuse ning Elva Vallavalitsusega koostöös laste ja noorukite vaimse tervise kabinet, osutatakse tervishoiu-, sotsiaal- ja psühholoogiateenuseid. Vaimse tervise kabineti meeskonda kuuluvad vaimse tervise õde, psühholoog ja sotsiaaltöötaja.

Tartumaa Tervisekeskus OÜ on algatanud Elva tervisekeskuse detailplaneeringu. Planeeringu heakskiitmisel saab Elva Haigla juurde ehitada uue tervisekeskuse, kuhu koondatakse perearstikeskuses osutatavad teenused, mis parandavad arstiabi kättesaadavust inimestele.

Elva valla arengukava 2019-2025 (https://www.elva.ee/documents/17608326/19943440/Arengukava_26.09_FINAL.pdf/94a8a027-82a0-48c7-9aff-9aceb6539371)