Skip to content

Jõgeva vald

Jõgeva vald

Jõgeva Linnavalitsus 
Suur 5, 48306 Jõgeva
Jõgevamaa

Kontaktisikud: 
Raivo Meitus
abilinnapea
tel: 501 5843
e-post: raivo.meitus@jogeva.ee

Erki Teder
arenduse peaspetsialist
tel: 776 6508
e-post: erki@jogeva.ee

Jõgeva on 5800 elanikuga väikelinn Kesk-Eestis. Linnas on rohkelt haljasalasid ja linnast voolab läbi Pedja jõgi. Jõgeva on väga turvaline ja pigem vaikse elurütmiga.

Üle-eestiliselt tuntakse Jõgevat külmalinnana ja sisemaalise kliimaga kohana langeb temperatuur tuulevaiksetel talveöödel tõesti küllalt madalale. Ka mitmed traditsioonilised sündmused seostuvad selle teemaga  nagu pikima jääpurika valamise võistlus, Küüslaugufestival, üle-eestilise jõulurahu väljakuulutamine.

Linnas on piisavalt võimalusi tervisespordiga tegelemiseks – täismõõtmetes staadion, spordikeskus, linnast välja hargnevad kergliiklusteed.

Jõgeva linna suunatud tervisedenduslik tegevus algas 2006. aastal, mil moodustati tervisedenduse komisjon. Komisjoni töö tulemusena hakati regulaarselt korraldama igakuulisi tervisepäevi ja muid tervisega seotud tegevusi nagu näidistreeningud, loengud, teavitustöö, matkad, jm. Koostatud on terviseprofiil, mille alusel viiakse tegevusi ellu. Jõgeva linna tervisedenduslikke projekte „Inimesed liikuma” ja „Terves kehas terve vaim” teostati koostöös Jõgeva vallaga ning neid projekte on toetanud Euroopa Sotsiaalfond. 

Koostatud on jalgrattateede arenguskeem, mille põhjal uuendatakse teede rekonstrueerimise käigus jalg-ja jalgrattateid tänapäeva nõuetele. Uute tööde käigus suurendatakse ka jalgrattahoidlate arvu. Koostöös Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga on kaardistatud invaparkimiskohad ja kaldteed ning vajadused tulevikuks (vaata lisaks www.liikumisvabadus.ee). Jõgeva linna koolid ja lasteaiad on liitunud tervisedenduslike võrgustikega. Sündmuste suupistete lauad on muutunud tervislikumaks ja on üldjuhul alkoholivabad. 

Eesti Tervislike Linnade Võrgustikku kuulub Jõgeva 2007. aastast alates.