Skip to content

Põltsamaa vald

Põltsamaa vald

Põltsamaa Vallavalitsus
Lossi 9, 48104 Põltsamaa
Jõgevamaa

Kontaktisikud: 
Loreida Küppas
spetsialist majandusnõuniku alluvuses
tel: 776 8553, 5342 5004
e-post: loreida.kuppas@poltsamaa.ee

Kaia Sarap
sotsiaaltöö spetsialist
tel: 776 8565, 528 6913
e-post: kaia.sarap@poltsamaa.ee

Põltsamaa on Kesk-Eestis asuv väikelinn, olles Jõgeva maakonna läänepoolseimaks piirkonna keskuseks. Põltsamaa on rahulik ja turvaline koht. Põltsamaa linna looduslik pärl on Põltsamaa jõgi. Põltsamaa linnas oli 1.detsembril 2012.a 4522 elanikku.

Põltsamaa linna 5,9km2-l on rohkelt võimalusi tervisespordiga tegelemiseks – Kuningamäe terviserada, linna haljasalad, jalgpallistaadion, kunstmuruväljak, tenniseväljak, kurniväljak, virgestusala jm. Veel on võimalik valida sobiv liikumisharrastus spordisaalides (Felixhall, kooli võimla), kus tegutsevad huvigruppidele vastavad treeningrühmad (võrkpall, sulgpall, jalgpall, aeroobika, võimlemine jne). Oluliselt tunneme puudust kergliiklusteedest. 

Põltsamaa linna terviseedendamise komisjon moodustati 2008.a. Komisjoni eesmärk on teadvustada linnaelanikele tervislikke eluviise ja organiseerida tervisekäitumisega seotud loenguid ja liikumisüritusi. Linna terviseedenduse eesmärk on saavutada elanikkonna kehalise aktiivsuse tõus, tasakaalustatud toitumine, sõltuvusainete harvem kasutamine ja tervislikum sotsiaalne käitumine.

Põltsamaa Ühisgümnaasium ja lasteaiad on terviseedenuslike võrgustike liikmed. Kooli tervisekomisjon korraldab õpilastele tervisepäevi, liikumisüritusi, traumaennetusega seotud loenguid.  Lasteaiad korraldavad nii lastele kui õpetajatele tervislikke eluviise propageerivaid üritusi.

Linnas tegutseb mitu MTÜ-d, kes viivad läbi kevadel ja sügisel rattamatku ja liikumispäevi vabas õhus, toimuvad iga-aastased suvised ja talvised Põltsamaa Jõe mängud, kus võisteldakse erinevatel spordialadel. Traditsiooniliselt toimub igal suvel sildade jooks

Põltsamaa osaleb üleeestilisel suusakilomeetrite läbimise üritusel „Eesti Terviseradadel ümber maailma”.

Põltsamaa linn on Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liige alates 2002. aastast.