Skip to content

Rakvere

Rakvere

Rakvere linnas on tervislikuks eluks head võimalused. On küllaldaselt rohelust ja sportimisvõimalused on head ja mitmekesised – 1/3 linnaterritooriumist moodustavad pargid ja linnametsad, sh Rakvere tammik. 

Esimese etapi üldarstiabi osutavad Rakvere linnas perearstid. 2019. aasta lõpuks valmib esmatasandi tervisekeskus, kus hakkavad asuma lisaks perearstidele ka psühhiaatrite ruumid. Ambulatoorset teise etapi eriarstiabi osutavad nii AS Rakvere Haigla kui erapraksisena tegutsevad erialaarstid. Rakvere Haigla osutab piirkonnas päevaravi ja ambulatoorset arstiabi (koduõendus statsionaarne õendusabi). 

Terviseedendamisega tegelevad Rakveres projektipõhiselt ka mitmed mittetulundusühingud ja haridusasutused (koolid, lasteaiad). Kui eriarstiabi ületab üldhaigla pädevuse piiri saadakse abi Tallinna, Tartu ja Ida-Virumaa haiglatest.

Sportimisvõimalused Rakveres on linna suurust arvestades väga head. Linna spordielu koordineerib Rakvere Spordikeskus, mis haldab mitmeid spordihalle, staadioneid ja väljakuid. Värskelt valminud väli jõuväljak pakub võimalust värskes õhus teha erinevaid jõuharjutusi. Lisaks rajati 2018. aastal linna discgolfi rada, mis asub Rakvere Haigla vahetus läheduses ning on avatud igal aastaajal kõigile huvilistele tasuta. Linnas on toimiv spordikool, tugevad treenerid ja eestvedajad. Samuti kutsuvad inimesi aastaringselt sportima valgustatud liikumisrajad ja kergliiklusteed, mis on seotud ühtsesse võrgustikku linna lähiümbruse kergliiklusteedega. Noortele on loodud võimalused tegeleda ekstreemspordiga keskuses asuva skatepargi näol. Skatepark on projekteeritud ja ehitatud Eesti tipptasemel praktiseerivate sõitjate poolt (OnWheels). Tegemist on ühe Eesti suurima rulapargiga, mis pakub sõitjatele laiaulatuslikke võimalusi. Kesklinnas asub tipptasemel AQVA SPA veekeskus ja ujula ning pisut eemal Aqva Spordikseskus, kus on kaasaegsed võimalused rühma- ja jõutreeninguteks ning siseruumis reketialade harrastamiseks, lisaks tegutseb linnas veel paar väiksemat spordiklubi.  Spordiürituste rohkus ja eripalgelisus on Rakverele andnud Eesti mastaabis täiesti arvestatava sportliku linna maine – nt Ööjooks koos aastaringse liikumissarjaga „Terve Rakvere liigub“ on linlaste seas väga populaarne. 2020. aastaks on Rakvere linn pälvinud au olla Euroopa Meistrivõistluste korralduslinnaks linnaorienteerumises.

 
Rakvere linna sotsiaalsüsteem on pidevas arengus. Rakvere Sotsiaalkeskus pakub järgmisi teenuseid: eakate päevakeskus, laste päevakeskus, psüühilise erivajadusega inimeste päevakeskus, koduhooldus, sotsiaaltransport,  sotsiaaleluruumiteenust, tugiisikuteenust, isikliku abistaja teenust, psühholoogilist nõustamist, sotsiaalpedagoogi ja eripedagoogi teenust lasteaedadele ja varjupaigateenust. Rakveres tegutseb 3 erahooldekodu. Rakvere linn toetab hooldekodu kohamaksu maksmisel inimesi, kes ise või kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised seda tasuma varalise seisundi tõttu.

Rakvere linna lasteaiad Triin, Kungla ja Rohuaia kuuluvad Tervist Edendatavate Lasteaedade võrgustikku. Rakvere linna koolides ja lasteaedades edendatakse ja rakendatakse õuesõppe metoodikat ja kasutatakse seda praktilises õppetöös. Rakvere Gümnaasium ja Rakvere Põhikool on liitunud Liikuma Kutsuv Kool võrgustikuga.

Tulevikuvisioon 

  • Linnakodanike hulgas on tervisespordiga tegelemine äärmiselt populaarne. Linnakeskkond on arendatud liikumisharrastuse ja teiste sportlike tegevuste sõbralikuks.
  • Rakvere linna elanik hoolib oma tervisest ning harrastab tervislikke eluviise.
  • Linnas on tagatud väga heal tasemel esmatasandi arstiabi kättesaadavus.
  • Rakveres on kättesaadav kvaliteetne eriarstiabi. Rakvere linn on aktiivravi järel- ja taastusravi ja rehabilitatsiooni Virumaa keskus. Rakvere tasakaalustatud ja säästva arengu tagamine läbi territoriaal-majandusliku arengu põhisuundade kavandamise.
  • Saasteainete emissiooni vähendamine, sealhulgas puhastusseadmete ja kanalisatsioonivõrgu planeerimine ja arendamine.
  • Linna rohestruktuuri väljaarendamine linna ida- ja põhjaosas.