Skip to content

Sündmused

Sündmused

Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku sügiskool 2013

25. septembril Kundas toimunud Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku sügiskooli raames peeti MTÜ üldkoosolek, kuulati Eesti Ööjooksu peakorraldaja Marko Tormi ettekannet ja tutvuti Kunda kui tervisliku linnaga.

Üldkoosolekul arutasid võrgustiku liikmete esindajad MTÜ põhikirja muudatusi ja kinnitasid põhikirja uues redaktsioonis. ETLV juhatuse liige Anu Vares andis ülevaate 20.–22. septembril Türgis Izmiris toimunud Euroopa tervislike linnade aastakonverentsist. Vaata lisaks: konverentsi kokkuvõte.

Marko Torm jagas oma kogemusi Rakveres toimuva Eesti Ööjooksu korraldamise kohta ja rääkis ürituse tulevikuplaanidest.

Kunda kui tervisliku linnaga said sügiskoolis osalejad tutvuda nii linnapea Riina Sooääre tehtud ettekande kaudu kui ka kohalikku spordikeskust ja Lontova seiklusparki külastades.

______________________________________________________________________________

Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku sügiskool 2012

1. ja 2. novembril 2012 toimus Tartumaal Alatskivi vallas Nina külas Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku sügiskool, kus võrgustiku liikmed arutasid koostöövõimalusi ja tegid plaane järgmisteks aastateks ning tutvusid ka Kallaste linna ja linnavalitsuse tegevusega. 

2013. aastal on kavas jätkata Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku konverentside korraldamist. Järgmine konverents „Kes vastutab linnaelanike tervise eest?“ toimub 11. aprillil 2013 Paides ja keskendub tervislikule elukeskkonnale kui kohaliku arengu võtmetegurile. 

Võrgustiku liikmete seas läbi viidud küsitluse käigus selgus, et kõige olulisemaks peetakse investeeringuid tervist toetavasse taristusse (kergliiklusteed, terviserajad, mänguväljakud, staadionid, rannaalad jmt) ja teiste linnade kogemustest õppimist. Samuti tehti ettepanek luua Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku juurde tervisenõustaja või -eksperdi ametikoht, kes aitaks võrgustiku liikmeid terviseprofiilide koostamisel ja elluviimisel. 

Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil 2014–2020 soovivad tervislike linnade võrgustiku liikmed teha senisest rohkem koostööd ning viia ellu ühisprojekte, mis keskenduksid eelkõige hoiakute ja tervisekäitumise kujundamisele kogu elukaare jooksul, tervist toetavate tegevuste taristu arendamisele välitingimustes ning kergliiklusteede, virgestusalade ja ujumiskohtade arendamisele. 

Võrgustiku koordinaator Ada Kraak ja Grete Kukk Pärnu Linnavalitsusest andsid ülevaate 14.–16. juunil Peterburis toimunud WHO Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku aastakonverentsist, mille teemaks oli „Tervis ja heaolu: terve läbi kogu elu“. 2013. aastal toimub tervislike linnade aastakonverents Türgis Izmiris.

Vaata ka: Terviseedenduslikud sündmused (terviseinfo.ee)