Skip to content

Teated

Teated

ETLV üldkoosolek
29. mail 2018 kell 11.00

Eesti Linnade Liidu büroo ruumides
Tallinnas (Ahtri  8, III korrus)

Lugupeetud Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liikmed!

ETLV juhatus kutsub kokku üldkoosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja edasiste tegevuste kooskõlastamiseks.

Kui nimetatud päeval ja kellaajal üldkoosolekuks vajalikku kvoorumit kohale ei tule, siis toimub järgmine üldkoosolek 29. mail 2018 kell 12.00 samas kohas.

Päevakord:
1. 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Põhikirjas muudatuste tegemine (nimemuutus).
3. ETLV  järgneva kolme aasta tegevuskava koostamine (arutelu).
4. Muud küsimused

Üldkoosolekul osalejal palume kaasa võtta VOLITUS omavalitsuse esindusõiguse teostamise kohta.

Üldkoosolekul osalemine vajalik!

Janika Usin
ETLV juhatuse liige, koordinaator
5332 7079

______________________________________________________________________________

Projekt “Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades”
Tervise Arengu Instituut viib koostöös Terve Eesti Sihtasutuse ja Eesti Tervislike Linnade Võrgustikuga 2014–2015. aastal ellu projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades”. Projekti tegevuste eesmärgiks on tugevdada kohaliku tasandi kompetentse tervisedenduse osas, seeläbi vähendada Eesti eri piirkondade vahelist ebavõrdsust rahvatervise valdkonnas ning suurendada rahvatervise põhimõtetega arvestamist kohaliku poliitika kujundamisel

Projekti sihtrühm on kohaliku omavalitsuse spetsialistid ja kohaliku elu kujundamisel otsuseid tegevad ja mõjutavad inimesed (sh erasektor, kolmas sektor), kes ei tööta tervise valdkonnas. Lisaks on projekti sihtgrupiks tervisedendajad kui võtmeisikud erinevate mitte-tervise sektori spetsialistide kaasamisel.

______________________________________________________________________________

Paides tutvustatakse linnaelanike tervise mõjutamise võimalusi
Pressiteade
9. aprill 2013

Neljapäeval, 11. aprillil toimub Paides Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku konverents “Kes vastutab linnaelanike tervise eest?”, kus arutletakse selle üle, kuidas saavad kohalikud omavalitsused ja riik aidata kaasa tervisliku linna arendamisele ning mõjutada elanike tervist.

MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik koordinaatori, Pärnu linnaarsti Ada Kraaki sõnul tutvustatakse konverentsil kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste esindajatele tervislike linnade liikumise põhimõtteid ning nende rakendamise võimalusi tervisliku elukeskkonna kujundamiseks. “Esinejad räägivad nii elanike tervist mõjutavatest teguritest ning tegevustest kui ka füüsilise, sotsiaalse ja majandusliku keskkonna arendamise olulisusest tervislikus linnas,” lisas Kraak.

Konverentsil esinevad Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esinduse juht Marge Reinap (“Tervislikud linnad – kellele ja milleks?”), Läänemere Regiooni Tervislike Linnade Assotsiatsiooni tegevjuht Johanna Reiman (“Kuidas arendada tervislikku linna? Ülevaade poliitikast ja praktikast Läänemere regioonis.”), Riigikogu liige Tõnis Kõiv (“Millised on linnaelanike tervise mõjutamise võimalused kohalikul ja riiklikul tasandil?”) ja Tervise Arengu Instituudi paikkonna tervisedenduse vanemspetsialist Laura Aaben (“Millised on olulisemad tervist mõjutavad tegurid kohalikus omavalitsuses?”).

Linnaelanike tervise mõjutamise võimalusi ja oma kogemusi tervisliku linna arendamisel jagavad Kuressaare linnapea Mati Mäetalu (“Tervisliku linna arendamine – kas raha kulutamine või investeering tulevikku?”), Rakvere abilinnapea Allar Aron (“Kuidas saavad linnajuhid mõjutada elanike tervist?”), Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon (“Kuidas arvestada erinevate huvidega tervisliku linna planeerimisel?”) ja Keila abilinnapea Eike Käsi (“Milline on lasteaia ja kooli roll tervislikus linnas?”). 

Paide raekojas toimuv konverents avatakse 11. aprillil kell 11, kui osalejaid tervitavad Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku koordinaator Ada Kraak, Järva maavanem Tiina Oraste ja Paide linnapea Kaido Ivask.

MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik loodi 2002. aastal. MTÜ eesmärk on tervisliku linna põhimõtete levitamine ja rakendamine Eestis; koostöö arendamine võrgustikku kuuluvate kohaliku omavalitsuse üksuste vahel; kontaktide loomine ja koostöö tervise arengu ning edendamise organisatsioonidega regionaalsel ja riiklikul tasandil ning teiste riikide tervislike linnade ning võrgustikega; konverentside, seminaride ja koolituste organiseerimine; ühisprojektide ja -uuringute kavandamine ning elluviimine.

Eesti Tervislike Linnade Võrgustikul on 15 liiget: Elva, Haapsalu, Jõgeva, Kallaste, Keila, Kunda, Kuressaare, Narva, Paide, Põltsamaa, Põlva, Pärnu, Rakvere ja Võru linn ning Jõhvi vald. MTÜ kolmeliikmelisse juhatusse kuuluvad Pärnu linnaarst Ada Kraak, Keila abilinnapea Eike Käsi ja Kuressaare Linnavalitsuse arendusnõunik Anu Vares.

Konverentsi kava

Lisainfo:
Ada Kraak
MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik koordinaator
444 8123, 5341 4300
ada.kraak@lv.parnu.ee